Xe đang bán

z2891457865307 558ed57781fa51c02f962ced24458dfa
z2891457891184 4b618e9c732b3bc1a510646f1222257e
z2891457889576 ba1949ee0cae3334f2b2a2cc02007d1f
z2891457889367 3aff4d7645aa8c9e2558e8561a27ac0e
z2891457865307 558ed57781fa51c02f962ced24458dfa
z2891457891184 4b618e9c732b3bc1a510646f1222257e
z2891457889576 ba1949ee0cae3334f2b2a2cc02007d1f
z2891457889367 3aff4d7645aa8c9e2558e8561a27ac0e

HONDA CRV G 2018 NHẬP KHẨU

Giá: 820.000.000 VNĐ

 • Đã đi: 38.000 KM
 • Năm sản xuất: 2018
 • Động cơ: XĂNG
 • Hộp số: TỰ ĐỘNG
 • Chổ ngồi: 5
 • Ngày: 19/10
 • CÓ HỖ TRỢ VAY NGÂN HÀNG
z2891451839272 a0efedb3dbe3672bea97b60523349d8f
z2891451867256 b5be9e33a127ca2bce1f8c3ae1fbeba8
z2891451852453 a2226471071017a9138ad7bf0fe2dc68
z2891451823011 c00e126879a97404a7f0d6da3007646c
z2891451839272 a0efedb3dbe3672bea97b60523349d8f
z2891451867256 b5be9e33a127ca2bce1f8c3ae1fbeba8
z2891451852453 a2226471071017a9138ad7bf0fe2dc68
z2891451823011 c00e126879a97404a7f0d6da3007646c

bÁN FORD WILDTRACK 1 CẦU 2018

Giá: 700.000.000 VNĐ

 • Đã đi: 38.000 KM
 • Năm sản xuất: 2018
 • Động cơ: DẦU
 • Hộp số: TỰ ĐỘNG
 • Chổ ngồi: 5
 • Ngày: 25/10
 • CÓ HỖ TRỢ VAY NGÂN HÀNG
z2891461855920 e8d8870c660331146dc50c062c9fb5e2
z2891461865648 c1043f778f53a99896ec234e6bd45f30
z2891461865781 474b98db9daf3e1a7e0b916682f3d2c7
z2891461854121 6f61bbcc5a7ac1f39b2fcb8571656285
z2891461855920 e8d8870c660331146dc50c062c9fb5e2
z2891461865648 c1043f778f53a99896ec234e6bd45f30
z2891461865781 474b98db9daf3e1a7e0b916682f3d2c7
z2891461854121 6f61bbcc5a7ac1f39b2fcb8571656285

BÁN KIA CERATO 2.0 2018

Giá: 530.000.000 VNĐ

 • Đã đi: 38.000 KM
 • Năm sản xuất: 2018
 • Động cơ: XĂNG
 • Hộp số: TỰ ĐỘNG
 • Chổ ngồi: 5
 • Ngày: 01/10
 • CÓ HỖ TRỢ VAY NGÂN HÀNG
z2891456903051 c88d809c44140c2f3bd9dc77bc910b24 1
z2891456912749 5a16190c484ee39bd9d73f2a143f1763 1
z2891456916073 e446c980e44b2b5ad540b5bff8ceed8a
z2891456932195 83d4552bfbb940ad3adc90eaacf5d456 1
z2891456903051 c88d809c44140c2f3bd9dc77bc910b24 1
z2891456912749 5a16190c484ee39bd9d73f2a143f1763 1
z2891456916073 e446c980e44b2b5ad540b5bff8ceed8a
z2891456932195 83d4552bfbb940ad3adc90eaacf5d456 1

BÁN TOYOTA INNOVA 2019 SỐ SÀN

Giá: 570.000.000 VNĐ

 • Đã đi: 85.000 KM
 • Năm sản xuất: 2019
 • Động cơ: XĂNG
 • Hộp số: SÀN
 • Chổ ngồi: 8
 • Ngày: 12/10
 • CÓ HỖ TRỢ VAY NGÂN HÀNG
z2900141521459 65d7b19a3b9880f882603bb2495e71fb
z2900141532967 c6e46fa57c310eeb2325975c63801cba
z2900141534189 f0cffc2545c011e9988082c515074f0a
z2900141536660 0d3b7ed9d4b4cea2cbf13dbf6869eeb8
z2900141521459 65d7b19a3b9880f882603bb2495e71fb
z2900141532967 c6e46fa57c310eeb2325975c63801cba
z2900141534189 f0cffc2545c011e9988082c515074f0a
z2900141536660 0d3b7ed9d4b4cea2cbf13dbf6869eeb8

bÁN HUYNDAI KONA 1.6 TURBO 2019

Giá: 650.000.000 VNĐ

 • Đã đi: 20.000 KM
 • Năm sản xuất: 2019
 • Động cơ: XĂNG
 • Hộp số: TỰ ĐỘNG
 • Chổ ngồi: 5
 • Ngày: 25/10
 • CÓ HỖ TRỢ VAY NGÂN HÀNG
z2900142088636 1cdc77704e9afdab283fe83131d12ea6
z2900142075632 807bfb0fbc0aeb3a44126dd33f0359f8
z2900142074316 0f076a8eac3f630b7d8a889fbbc17f7a
z2900142086472 251c3953855d2880e2e17f88a30d1dd8
z2900142088636 1cdc77704e9afdab283fe83131d12ea6
z2900142075632 807bfb0fbc0aeb3a44126dd33f0359f8
z2900142074316 0f076a8eac3f630b7d8a889fbbc17f7a
z2900142086472 251c3953855d2880e2e17f88a30d1dd8

bÁN TOYOTA ALTIS AT 2012

Giá: 420.000.000 VNĐ

 • Đã đi: 87.000 KM
 • Năm sản xuất: 2012
 • Động cơ: XĂNG
 • Hộp số: TỰ ĐỘNG
 • Chổ ngồi: 5
 • Ngày: 18/10
 • CÓ HỖ TRỢ VAY NGÂN HÀNG
Liên hệ ZALO xem chi tiết xe
z2900142962352 0379686c8f0fab87931fc4f4c2fd77d6
z2900142967968 6209fe2f2b6d9a9598a00c0a1ad144a2
z2900142965243 7ff65b36c6453987456b1df42c9535d1
z2900142970956 ad5e01672cb5258f3c1ecb8d861dd3fd
z2900142962352 0379686c8f0fab87931fc4f4c2fd77d6
z2900142967968 6209fe2f2b6d9a9598a00c0a1ad144a2
z2900142965243 7ff65b36c6453987456b1df42c9535d1
z2900142970956 ad5e01672cb5258f3c1ecb8d861dd3fd

bÁN CHEVOLET COLORADO AT 2018

Giá: 505.000.000 VNĐ

 • Đã đi: 58.000 KM
 • Năm sản xuất: 2018
 • Động cơ: DẦU
 • Hộp số: TỰ ĐỘNG
 • Chổ ngồi: 5
 • Ngày: 28/10
 • CÓ HỖ TRỢ VAY NGÂN HÀNG
z2900143174187 cf00dbaaa62aa624d2da9b1f826c6c85
z2900143172273 3060b9ee87b782cac8f3d65dc536ee9f
z2900143180796 e432810136d014adc07997701a36c805
z2900143182043 b689fb9e367ec15c7dae62568ce1a24d
z2900143174187 cf00dbaaa62aa624d2da9b1f826c6c85
z2900143172273 3060b9ee87b782cac8f3d65dc536ee9f
z2900143180796 e432810136d014adc07997701a36c805
z2900143182043 b689fb9e367ec15c7dae62568ce1a24d

bÁN NISSAN NAVARA AT 2018

Giá: 535.000.000 VNĐ

 • Đã đi: 38.000 KM
 • Năm sản xuất: 2018
 • Động cơ: DẦU
 • Hộp số: TỰ ĐỘNG
 • Chổ ngồi: 5
 • Ngày: 01/11
 • CÓ HỖ TRỢ VAY NGÂN HÀNG
z2971498962348 73c9bdfae5913f726b8604eedd9b770f
z2971498957253 b982353bd0df2498718e033a429769bd
z2971498963704 a0dbf1a5eab98a5bb06fdcb1e2cd8e97
z2971498968200 ac42a7505a9e64c1a822ee3647660507
z2971498962348 73c9bdfae5913f726b8604eedd9b770f
z2971498957253 b982353bd0df2498718e033a429769bd
z2971498963704 a0dbf1a5eab98a5bb06fdcb1e2cd8e97
z2971498968200 ac42a7505a9e64c1a822ee3647660507

bÁN tucsson 2.0 tự động đặc biệt 2018

Giá: 760.000.000 VNĐ

 • Đã đi: 61.000 KM
 • Năm sản xuất: 2018
 • Động cơ: XĂNG
 • Hộp số: TỰ ĐỘNG
 • Chổ ngồi: 5
 • Ngày: 25/11
 • CÓ HỖ TRỢ VAY NGÂN HÀNG
z2891452984443 680c16c4acc28f91e658a6b567b45bd5
z2891452998458 756edac37182879b3033355fc86a2ebd
z2891453009756 b086eae5455c69cbb2536c5dd8580d25
z2891453009756 b086eae5455c69cbb2536c5dd8580d25
z2891452984443 680c16c4acc28f91e658a6b567b45bd5
z2891452998458 756edac37182879b3033355fc86a2ebd
z2891453009756 b086eae5455c69cbb2536c5dd8580d25
z2891453009756 b086eae5455c69cbb2536c5dd8580d25

volvo xc40 2019 đăng ký 2020

Giá: 1 tỷ 650 triệu

 • Đã đi: 19.000 km
 • Năm sản xuất: 2019
 • Động cơ: xăng
 • Hộp số: tự động
 • Chổ ngồi: 5
 • Ngày: 20/10

CÓ HỖ TRỢ VAY NGÂN HÀNG

z2971500512618 e375e3026fd235f857ddb3606b27e871
z2971500514685 ad8ce1c23cc288d3653de72c2b252769
z2971500534677 4223d28d60a6e87c076d62dd027e4dab
z2971500534678 d49139d4298bc081c50119fc1b67067d
z2971500512618 e375e3026fd235f857ddb3606b27e871
z2971500514685 ad8ce1c23cc288d3653de72c2b252769
z2971500534677 4223d28d60a6e87c076d62dd027e4dab
z2971500534678 d49139d4298bc081c50119fc1b67067d

KIA CAREN 2.0 AT 2011

Giá: 315 triệu

 • Đã đi: 49.000 km
 • Năm sản xuất: 2011
 • Động cơ: xăng
 • Hộp số: tự động
 • Chổ ngồi: 7
 • Ngày: 23/11

CÓ HỖ TRỢ VAY NGÂN HÀNG

Nhận xét của khách hàng

Tôi thật sự biết ơn và rất hài lòng với cách làm việc tận tụy của từng bạn trong nhóm Săn ô tô cũ Yocar. Không nói nhiều chỉ tư vấn thẳng và thật, không như nơi khác chỉ muốn tư vấn để bán được hàng. Tôi sẽ giới thiệu YOCAR cho người thân của tôi khi muốn tìm mua xe cũ.

Kẹt tiền Tôi muốn bán chiếc xe hơi yêu quý. Nhưng tôi không biết nên bán bao nhiêu và lo ngại việc mua bán rắc rối không nhanh gọn. Sau khi tham khảo những tiệm bán xe và thu mua. Tôi không hài lòng lắm về sự trung thực và nhanh gọn. Đến khi tôi làm việc với Yocar- Săn ô tô cũ. Thật may tôi bán xe rất nhanh và thuận lợi, kịp thời giải quyết vấn đề cá nhân.

Tôi đã làm việc với 1 bạn bên Săn ô tô cũ Yocar để tìm mua 1 chiếc xe cho gia đình. Đúng chiếc xe tôi ưng ý thì vượt quá tài chính hiện có của tôi. Các bạn trẻ làm việc rất chuyên nghiệp. Đã nhanh chóng giúp tôi hoàn tất hồ sơ vay ở 1 ngân hàng bằng chính chiếc xe mà tôi chọn. Tôi không ngờ lại mua được xe tốt và dễ dàng như vậy.

Tôi khá khó chìu trong việc chọn mua tài sản giá trị lớn. Ví dụ như xe hơi. Khi biết được dịch vụ Săn ô tô cũ Yocar. Sau vài lần tiếp xúc tư vấn. Tôi đã rất hài lòng về cách của các bạn trong nhóm làm việc. Tôi khá ngạc nhiên về kiến thức sâu rộng của các bạn trẻ vô cùng năng động và chân thành. Cảm ơn các bạn Săn ô tô cũ Yocar. Tôi sẽ ủng hộ các bạn lần tới.

Tôi cực kì hài lòng các dịch vụ ở Săn ô tô cũ Yocar. Tôi đã hợp tác với các bạn tới lần thứ 3. Và tôi vẫn cảm thấy rất may mắn khi được làm việc cùng các bạn. Chúc Yocar làm ăn phát triển để tôi có chổ giao dịch tin cậy khi cần.

Tôi chọn mua ô tô cũ ở Yocar vì các bạn hỏi tôi rất kĩ về chiếc xe mà tôi thích. Sau đó các bạn đã cố gắng tìm chiếc xe gần giống với những tiêu chí của tôi đưa ra nhất. Tôi rất hài lòng về cách làm việc tận tụy của từng thành viên trong Săn ô tô cũ Yocar. Tôi sẽ giới thiệu bạn tôi sử dụng dịch vụ Yocar.